Mai 2018
M D M D F S S
  5 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       

Ncuei: 24. Mai 2018
 
   

FAVORITE :: PDF :: STAMPE

 
 
 

Iscrizion SAKL:

Per S. Cristina y SŽlva:
vŽnderdi, 06.04.2018 dala 14:30 ala 17:00 te la scola mesana de SŽlva


Per UrtijŽi:
juebia, 12.04.2018 dala 19:00 ala 22:00 te la aula cunferŽnzes di NŽus JŽuni GherdŽina

 
 

:: JI ALA FOTOGALLERY... 2013-11-14_21_05_30.jpg
66 x angesehen

 
 
:: NOSC MIEUR LINKS
:: SITEMAP
:: CRI SUN NOSTA PLATA
:: TOP DOWNLOADS
:: SCRI ITE A LA NEWSLETTER
 

 
 

 

Festa de Juebia Grassa

Bel secco!!! I "Secco" inÚ tl Saut...! ;-)

 

Coche bele i ultimi ani passei, mët la Nëus Jëuni Gherdëina inò a jì na pitla festa per Juebia Grassa tla sala di jëuni Saut. L ann passà ala drët butà, l ie unic a… more…

 
 
 

GherdŽina GŲrls

Enes dedichedes ala mutans tla sala di jŽuni Saut.

 

Hoila mutans!

Chëst'ann dal per l prim iede tla sala di jëuni Saut a Urtijëi enes per la mutans! Ulessan tres chësta enes pité n valguna prupostes per abelì l'ansciuda a duta la mutans.

Ntan chësc pruiet "Gherdëina Görls" se tratela plu che auter de i… more…

 
 
 

Turnoi de calcetto a livel de SŁdtirol

Bele per l 5. iede veniel metý a jž danter i zentri per i jŽuni de duta la provinzia l "Calcetto-cup"

 

Na meisa da calcetto toca pra l inventar de uni zenter y sala di jëuni aldidancuei...!… more…

 
 
 

CunsŽi nuef per la NŽus JŽuni GherdŽina

N sada, 29.01.2011 se Š tenž la senteda generela cun veles dl nuef cunsŽi, apruvazion dla bilanz y prejentazion dl cudejel nuef dla lies:

Chësta senteda vën fata un n iede al ann, ma me uni doi ani ie la veles dl cunsëi nuef, coche l fova chëst’ann. La senteda a scumencià da mesa la set da sëira tla sala di jëuni Saut a… more…

 
 
 

Gherdeina.net

Nueva plata internet per duta la lies de GherdŽina

 

Nia gran dagiut ie online la plata gherdeina.net, n luech de informazion y ancunteda per duta la grupes, bands y lies de Gherdëina! Al mumënt iel 15 grupes/lies che nuzea i servijes dla plata, publican si nuviteies, articui coche nce… more…

 
 
 

JAWA

Npurtant: L ie de bujen de fť da nuef la "Membercard" per l 2011

 

Nuviteies iscrizions 2011
Fajon alsavëi che cun la fin de dezëmber 2010 unirà anuledes duta la iscrizions fates tl ann 2009 y 2010. Scialdi npurtant: Chëi che fajëssa gën inant, ie priei bele de se scrì ite danuef bele da jenè 2011 sce i à nteres a jì ntan l inviern nzaul a…
more…
 
 
 

DEUTSCH  ::  LADIN

 

 
NŽus JŽuni GherdŽina
:: Streda Rezia 102 39046 UrtijŽi :: TEL. 0471 799006 :: FAX 0471 789392 :: E-Mail: info@njg.it
Daviert: Lunesc 14:30 - 18:30 :: Merdi - Venerdi 10:00-12:30 / 14:30 - 18:30 :: Sada 10:00 - 12:00
Concept, Web Design & Development Copyright by WEB2NET 2008 :: IMPRESSUM :: Wetter in Italien :: Sitemap